Het Educare Netwerk

Het Educare Netwerk bestaat in onze ogen uit iedereen die van 1982 t/m 2015 het tijdschrift Educare gemaakt heeft (auteurs, fotografen, illustrators en redacteuren) en alle opvoeders (ouders, leerkrachten en kindertherapeuten) die dit lazen. Het digitale Educare archief - de tijdschriften en alle andere publicaties - wordt beheerd door oud-redacteuren Marijke Sluijter en Patricia Ritsema van Eck. Marijke heeft tevens het papieren archief in bewaring.

Via het netwerk leeft het gedachtengoed van Educare voort!

Over het tijdschrift Educare

Wat betekent Educare?

Educare spreek je uit zoals je het schrijft. Het is de Latijnse term voor opvoeden, in de zin van naar buiten leiden. In de praktijk betekent dit dat je de juiste voorwaarden schept voor het kind om zichzelf te ontwikkelen. Je gunt het kind zichzelf en bevestigt de eigen kracht. Je opvoeding is gebaseerd op je vertrouwen in de inherente talenten die het kind van nature meeneemt. Je bent beschikbaar wanneer dit nodig is en steunt het kind zijn eigen weg te gaan. Opvoeden is op deze manier een proces dat zich voortdurend ontvouwt in een dynamische uitwisseling tussen kind en volwassene. Kinderen en volwassenen leren van en met elkaar. Om een kind op deze wijze te kunnen begeleiden neemt de opvoeder (ouder, verzorger, leerkracht, remedial teacher, therapeut of kindercoach) een open houding aan en is ook zelf voortdurend in ontwikkeling.

De geschiedenis van het tijdschrift

Van krantje tot volwaardig tijdschrift

Educare begon als een gestencild krantje waarmee een groep bewuste opvoeders de mogelijkheid kreeg om hun inzichten in opvoeding en onderwijs met elkaar te delen. Al gauw bleek dat er een grotere groep mensen behoefte had aan deze ideeën en inzichten. In 1987 werd Marijke Sluijter hoofdredacteur en onder haar inspirerende leiding groeide Educare binnen korte tijd op tot een volwaardig tijdschrift. 

De eerste jaren werden de artikelen nog met de hand uitgetypt, geknipt en geplakt. Er stond een strijkplank in de redactiekamer waar al puzzelend een blad ontstond uit al deze knipsels. 
Dankzij de snelle ontwikkelingen in computertechnologie konden we in de jaren '90 een vormgever inhuren en kwam de eerste full-color Educare van de pers rollen. De verzendingen deden we nog zelf: dagen van enveloppen vullen, adresstickers plakken en vervolgens alles op postcode sorteren zodat we konden besparen op de portokosten... 

Na de eeuwwisseling en aansluiting op het internet nam de drukker het verzenden van ons over en kon de redactie verhuizen van een fysieke redactiekamer naar een digitale werkomgeving. Hier stonden artikelen online klaar om spel- en typfouten eruit te vissen en beeldmateriaal toe te voegen. 

Het werk ging nu stukken efficiënter en we verhoogden de oplage van 4x naar 5 uitgaves per jaar. Vanaf dat moment hadden we ook beschikking over pdf versies van Educare en deze vind je terug in dit archief. (We hopen dat we op termijn de oudere jaargangen ook kunnen digitaliseren en hieraan toevoegen.)

Eind 2011 besloten we Educare uit te breiden met digitale verdieping: de Educare Plus. Behalve een papieren tijdschrift, waar we lang niet alles in kwijt konden wat we eigenlijk graag kwijt wilden, kwam er een digitale aanvulling: aanvullende artikelen, werkbladen en audio bestanden. (Deze worden de komende weken toegevoegd aan het archief.)

Het Educare Netwerk

Tientallen jaren verzamelde een wisselende groep vrijwillige auteurs, fotografen, illustrators en redacteuren ideeën en praktijkvoorbeelden. We hadden contacten met mensen over de hele wereld en waren zelf dikwijls deelnemer of mede-organisator van grote internationale congressen. Het milieu of vrede was een veel voorkomend onderwerp. We interviewden fantastische mensen die ons leerden hoe je vanuit opvoeding en onderwijs kunt komen tot een harmonieuze samenleving, waarin ieder zich gehoord en gezien voelt en zijn eigen plek kan innemen.

De abonnees van Educare waren opvoeders (ouders, verzorgers, leerkrachten, remedial teachers, therapeuten en kindercoaches) die bewust met opvoeding omgingen. Ze waren voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten en vernieuwende werkwijzen en wilden dat met elkaar delen. Met de komst van het internet kwamen er steeds meer mogelijkheden om dit te faciliteren... 

Educare gaat online

Net na de eeuwwisseling zetten we een forum op. Het tijdschrift kreeg een eigen website en een eigen nieuwsbrief. Zo konden we onze abonnees tussen de uitgaves van het tijdschrift op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.  

Rond 2008 schreef Marijke het e-book over over opgroeien in verbondenheid en er kwam een extra site waar wekelijks een tip gepubliceerd werd om deze ideeën simpel in praktijk te brengen. In diezelfde periode startten we ook een online community waar leden op konden bloggen, groepen starten en oproepen plaatsen. En uiteraard kon je inmiddels ook met ons communiceren op Twitter, Facebook en LinkedIn. Een abonnement op Educare was dus niet zomaar een abonnement maar een manier om je te verbinden met een levendige community.

Goed einde en nieuw begin

En toen stopten we ermee...

Het tijdschrift Educare is opgericht in 1982 en opgeheven in 2016. De laatste jaren van Educare zijn we druk op zoek geweest naar een nieuwe hoofdredacteur. Marijke had bijna 30 jaar de kar getrokken en wilde tijd vrijmaken om aan haar eigen projecten te werken.

Die hoofdredacteur vonden we niet. Wat we wel vonden was het nog jonge online magazine Kiind, wat het tijdschrift Educare wel wilde adopteren. Het Educare archief bleef in ons beheer. Maar vanaf 2016 kregen onze abonnees een nieuw blad: Kiind Magazine. Iets minder onderwijs, iets meer opvoeding en nog steeds vol nieuwe inzichten!

Toen waren we dus klaar: missie geslaagd. Of toch niet? De kennis is er weliswaar, maar hoe zit het met de praktische toepassing hiervan - kunnen we hierin nog een zinvolle bijdrage leveren? Na een paar jaar 'bijkomen' van redactiewerk en 'even iets anders' begon het bij ons beiden weer te kriebelen...

We kregen weer de kriebels...

Marijke had in de tussenjaren diverse cursussen opgezet waarin tekenen centraal staat als middel om een skala aan basisvaardigheden aan te leren. Patricia liep toen al tijden rond met het plan om het Educare archief online te zetten. Tijdens de eerste Coronavirus lockdown in 2020 was al snel het plan voor Villa Overvloed geboren: een online platform voor Marijke's cursussen aangevuld met informatie en inspiratie voor bewuste opvoeders. Een groeiende, levendige online community waar je de praktijk met eigen ogen kunt zien, alle middelen aangereikt krijgt om zelf aan de slag te gaan èn met het voordeel van direct contact met docenten waaraan je praktische vragen kunt stellen.

Patricia ging intussen op zoek naar een nieuw platform om haar Sinterklaas- en Kerstspellen met de vele downloads op een eenvoudige wijze beschikbaar te maken. En dat is Wacky Family Games geworden.

Op beide websites staat nu het hele Educare archief tot je beschikking! Zo weten wij zeker dat het archief niet zomaar verloren gaat als een van ons iets overkomt.

Deze Educare uitgaven staan inmiddels online:

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards
De huidige beheerders van het Educare archief

Oud-redacteuren Educare

Marijke Sluijter:
hoofdredacteur 1987-2016
Patricia Ritsema van Eck: 
webredactie 1998-2015
Oud-redacteuren Marijke Sluijter en Patricia Ritsema van Eck beheren het erfgoed van Educare. Het digitale archief bestaat uit 11 jaargangen Educare, 5 jaargangen digitale verdieping, meer dan 350 praktische tips over opgroeien in verbondenheid en diverse e-boekjes, posters en ander materiaal. Dit alles wordt de komende jaren via twee websites (back-up!) zoveel mogelijk online beschikbaar gemaakt.

Het papieren archief ligt bij Marijke Sluijter; van alle uitgaves ligt er ook een exemplaar bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
De voormalige uitgever van het tijdschrift Educare

Stichting Universele Opvoeding

Educare was een uitgave van Stichting Universele Opvoeding. Deze werd in 1982 opgericht en had tot doel het initiëren, steunen en verbinden van visies en praktijken die een bijdrage leveren aan het leven en leren van kinderen en hun opvoeders in heelheid en verbondenheid vanuit een onafhankelijk standpunt. 
De stichting wilde hiermee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving waarin met respect met elkaar en met de aarde wordt omgegaan. 
Met opvoeders bedoelden we iedereen die werkt aan het opvoeden en opgroeien van kinderen. Dat zijn ouders, onderwijsgevenden, pedagogisch begeleiders, pedagogen en mensen die vernieuwende inzichten en praktijken ontwikkelen die passen binnen de doelstelling van de stichting.
In 2016 kwam er een nieuw stichtingsbestuur en sinds die tijd geeft de stichting het tijdschrift Kiind Magazine uit.
Gemaakt met