54x het tijdschrift Educare

Bijna 2.000 pagina's vol tips, informatie en vooral inspiratie voor ouders en leerkrachten die hun kinderen willen laten opgroeien in verbondenheid.
Een holistische visie op opvoeding en onderwijs vanuit vertrouwen in de aangeboren innerlijke wijsheid van je kind
Je hebt toestemming artikelen uit de Educare pdf's los te gebruiken om readers en syllabi mee samen te stellen. Je mag ook artikelen gebruiken voor je website. Voorwaarde: vermeld altijd de naam van de oorspronkelijke auteur erbij en plaats een link naar www.educarenetwerk.nl

Wat betekent Educare?

Educare spreek je uit zoals je het schrijft. Het is de Latijnse term voor opvoeden, in de zin van naar buiten leiden. Hiermee wordt bedoelt dat je de juiste voorwaarden schept waardoor het kind zichzelf kan ontwikkelen. Je gunt het kind zichzelf en bevestigt de eigen kracht. Je voedt op vanuit vertrouwen in de inherente wijsheid en talenten die het kind van nature meeneemt en steunt het zijn eigen weg te gaan. 
Opvoeden is op deze manier een proces dat zich voortdurend ontvouwt in een dynamische uitwisseling tussen kind en volwassene. Kinderen en volwassenen leren van en met elkaar.
Om een kind op deze wijze te kunnen begeleiden neemt de opvoeder (ouder, verzorger, leerkracht, remedial teacher, therapeut of kindercoach) een open houding aan en is ook zelf voortdurend in ontwikkeling.

Educare nog altijd actueel

Vrijwel alles waar we in Educare over schreven, is inmiddels wel bekend, maar soms onder andere namen. Want wie heeft nog nooit gehoord van de growth mindset, mindfulness, yoga voor kinderen, kindermeditatie, braingym, opvoeden vanuit de deugden, geweldloos communiceren, inzien dat straffen en belonen echt niet meer van deze tijd is - oei, dat is soms nog steeds een lastige!

Dat aanraken een levensbehoefte is levert geen verbaasde blikken meer op. Dat kinderen spelend beter leren, dringt langzaam door. Dat bewegend leren beter wordt opgeslagen in het brein en dat betekenisvol leren onmisbaar is voor de motivatie weten we nu allemaal wel.

In het Educare archief kun je al deze ideeën teruglezen!
Tijdelijk onbeperkt toegang* voor slechts €0,50 per tijdschrift!
*) Het is je toegestaan artikelen uit de Educare pdf's los te gebruiken om readers en syllabi mee samen te stellen. Je mag ook artikelen gebruiken voor je website onder voorwaarde dat je altijd de naam van de oorspronkelijke auteur erbij vermeld en dat je een link plaatst naar www.educarenetwerk.nl

11 jaargangen Educare = 54 tijdschriften

Gun jezelf deze schat aan tijdloze inspiratie!

*) Het is je toegestaan artikelen uit de Educare pdf's los te gebruiken om readers en syllabi mee samen te stellen. Je mag ook artikelen gebruiken voor je website onder voorwaarde dat je altijd de naam van de oorspronkelijke auteur erbij vermeld en dat je een link plaatst naar www.educarenetwerk.nl
Created with